Stichting D:DNA

D:DNA – Organisatie

Raad van Toezicht

Joosje de Lang, Sonja van der Meer, Paul van der Wijk

Directie-bestuur

Sjoerd Wagenaar, Oeds Westerhof

ANBI

Naam

Stichting Dutch Development Centre for Natural Arts

Statuten

RSIN-nummer

85 96 16 642

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De directeuren-bestuurder en overige medewerkers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden die vergelijkbaar is met die van de cao-theater, hetzij in loondienst, hetzij als ZZP-er of gedetacheerd, op basis van een uurtarief, waarbij de maximumvergoeding altijd binnen de norm topinkomens cultuursector is.

Verslag Activiteiten

2020 De Raad van Toezicht heeft eenmaal vergaderd in 2020. Deze vergadering geldt als oprichtingsvergadering. D:DNA heeft gewerkt aan een beleidsplan dat de basis vormt voor de activiteiten voor de komende jaren.D:DNA heeft een subsidieaanvraag gedaan in het kader van de ontwikkelinstellingen Raad voor Cultuur. Deze is niet gehonoreerd.D:DNA heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor het kunstproject Coronavrijplaats. Deze aanvraag is gehonoreerd en zal worden uitgevoerd in 2021.D:DNA heeft meegewerkt aan plan voor een samenwerkingsverband van verwante initiatieven in Europa dat de basis vormt voor een aanvraag in het kader van Creative Europe.

2021Ook in 2021 is de Raad van Toezicht eenmaal bijeengekomen. Deze bijeenkomst draaide met name om de vraag hoe de ambities uit het beleidsplan werkelijkheid konden worden. Het bleek voor de stichting goed mogelijk kleine bijdragen te krijgen voor kleinschalige producties, maar geen substantiële support voor de organisatie. D:DNA heeft in 2021 met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds de Corona Vrijplaats kunnen maken en de luister/wandelvoorstelling Alberi Maestri. Daarmee is een start gemaakt van D:DNA als productieplek.

2022 De meeste aandacht in het jaar 2022 ging uit naar een gezamenlijke aanvraag bij de fondsen van Creative Europe voor een samenwerkingsverband onder de titel The International Academy for Natural Arts, waarin 11 landen en 13 instellingen samenwerken aan de ambitie kunst te maken op het snijvlak van cultuur en natuur. In 2022 zijn werkbezoeken afgelegd aan Tartu Estland, Campsirago Italië en Ukiha Japan, waar samenwerkingen verder zijn uitgediept. In het voorjaar ging de productie in premiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële Verantwoording

In 2020 is € 25.000 verworven voor de activiteit Corona Vrijplaats Dit bedrag is gereserveerd voor de activiteit in 2021.